Правила прийому дітей до ДНЗ

Правила прийому дітей до дошкільного навчального закладу

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ на підставі:

  1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
  2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ (форма 026).
  3. Карти профілактичних щеплень (форма 063).
  4. Копії свідоцтва про народження.
  5. Довідки з дитячої поліклініки про епідеміологічне оточення.
  6. Висновку імунологічної комісії про протипоказ ( у разі відсутності щеплень)

Додатково додається пакет затверджених документів для оформлення пільги на оплату за утримання дитини в дитячому садку.

Для зарахування дітей в логопедичну групу дошкільного закладу додатково подається висновок психолого – медико – педагогічної комісії.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

 

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
  • при невідвідуванні дитиною дитячого садка протягом місяця без поважних причин.

 

Коментарі закриті.