Запобігання та протидія булінгу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Алгоритм дій педагогічного колективу

у разі виявлення ситуації булінгу

  1. Якщо педагог, або будь-який інший працівник закладу став свідком булінгу то, незалежно від того, поскаржилась йому жертва чи ні, він повинен проінформувати про цей випадок керівництво закладу освіти.
  2. Якщо педагог, або будь-який інший працівник закладу отримав усне або письмове звернення від дитини, щодо жорстокого ставлення по відношенню до неї з боку однолітків, педагогів, або інших осіб, то він повинен повідомити про це керівництво закладу освіти.
  3. Отримавши таке звернення, директор закладу освіти повинен скликати комісію з розгляду випадку булінгу та окреслити подальші дії.
  4.  До складу такої комісії можуть входити адміністрація закладу освіти, педагоги, психолог.
  5. Якщо комісія кваліфікує випадок як булінг, а не одноразовий конфлікт, адміністрація закладу освіти повинна повідомити про це уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  6. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждала сторона не згодна з цим висновком, то вона має право звернутися до органів Національної поліції України.
  7. Забезпечити психологічний супровід здобувачів освіти, які постраждали від булінгу, стали його свідками, або вчинили цькування.

 

 

План заходів,

щодо запобігання та протидії булінгу

ЗДО (ясла-садок) «Червона шапочка»

на 2021 – 2022 н.р.

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні Примітка
1 2 3 4 5
1. Година спілкування з педагогами: «Нормативно-правові документи щодо захисту прав дітей» (Закон України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)») жовтень практичний психолог педагоги
2. Консультація для батьків: «Про соціально-правовий захист дітей у нашій державі». Інформування батьків про дію Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII, оприлюднення гарячих телефонних ліній щодо булінгу та питань запобігання насильству. жовтень практичний психолог батьки,

viber-групи

3. Консультації:

–         «Домашнє насильство»;

–         «Ефективна дисципліна без покарань»;

–         «Співпраця без конфліктів»;

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

грудень

практичний психолог  

батьки

 

 

педагоги

 

 

педагоги

4. Тренінгові заняття за програмою «Попередження психологічного (емоційного) насилля над дітьми».

Тематична зустріч: «Як побудувати почуття власної вартості у дитини»

січень практичний психолог батьки,

viber-групи

5. Тематична зустріч «Слова ранять, або як уникати крику, насмішок та образ» лютий практичний психолог батьки,

viber-групи

6. Тематична зустріч «Слова мають силу, або про мистецтво оцінювати належним чином» березень практичний психолог батьки,

viber-групи

7. Психолого-педагогічний практикум «Закон і ми» березень практичний психолог педагоги
8. Тренінг для педагогів «Насиллю – ні» лютий практичний психолог педагоги
9. Тренінгове заняття «Розвиток емоційного інтелекту» квітень практичний психолог педагоги
10. Круглий стіл «Захист прав дітей у нашій державі» травень практичний психолог батьки

педагоги

11. Інформаційні повідомлення та рекомендації:

–         «Типові помилки дорослих, що продукують проблемне спілкування»;

–         «Булінг у дитячому садку – міф чи реальність»

 

 

 

січень

 

 

 

 

березень

практичний психолог батьки

педагоги

12. Розвивальні заняття за програмою «Вчимося жити разом» (формування позитивних дружніх взаємин дошкільнят, розвиток навичок емпатії, комунікативних здібностей дітей) жовтень – квітень практичний психолог дошкільнята середніх та старших груп

 

ПОРЯДОК
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)
заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО

Загальні питання
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».
Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).
Заявниками можуть бути батьки/законні представники здобувачів освіти, працівники та педагогічні працівники закладу, інші особи.
Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.
У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров ю потерпілого.
Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
систематичність (повторюваність) діяння;
наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)
Працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадку булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов язані повідомляти керівнику закладу.
Розгляд та неупереджене з ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).
Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує діловод, яка зобов язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.
Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.
Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).
Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
Датою подання заяв є дата їх прийняття.
Розгляд заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа
Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.
До функцій відповідальної особи входить відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.
Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.
Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)
За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.
З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.
Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.
Комісія створюється наказом керівника закладу.
До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.
Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.
Якщо комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.
У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.
Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).
Батьки зобов язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв
Заявники зобов язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.
Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.
Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.
За результатами розслідування протягом 1 робочого дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату, але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.
Керівник закладу зобов язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

 

ПОРЯДОК
реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі

Загальні питання
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».
Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу (цькуванню) в закладі.

Реагування на доведені випадки булінгу
На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, керівник закладу:
повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).
Заходи здійснює практичний психолог у взаємодії з працівниками закладу.
З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)
Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:
«Стаття 173. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу
Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров ю потерпілого, -тягне за собою накладення штрафу від п ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу –тягне за собою накладення штрафу від п ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.»

Повідомляємо, що в разі випадків домашнього насильства ви можете звернутися за такими телефонами:

  • номер телефону 1547 Урядової гарячої лінії з попередження домашнього насильства;
  • телефонні номери Національної дитячої “гарячої” лінії    0 800 500 225  або   116 111   (для дзвінків з мобільного).

 

На лист Міністерства соціальної політики України «Про доступ до

інформації» від 01.04.2021 № 13946/1/1-21 подаємо, в межах компетенції, інформацію про центри соціальних служб Івано-Франківської області.

 

Назва Директор Контактний

телефон,

електронна пошта

Адреса
Центри соціальних служб
Болехівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Іваночко

Наталія

Володимирівна

03437-34246,

Mcsssdrn@bolekhiv- rada.gov.ua

m. Болехів,

Івано-Франківської обл.

пл. І. Франка, 12

Верховинський селищний центр соціальних служб Соломійчук

Ольга

Василівна

976887545,

25733985@ukr.net

селище Верховина,

вул Жаб’євська, 48

Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дїтей та молоді Дикун

Леся

Дмитрівна

34 772028,772062 soc.misto@i.ua м. Івано-Франківськ,

вул. Симоненка, ЗБ

Калуський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дидич

Галина

Василівна

03472(70075) kalushcsssdm@gmaiL.com м. Калуш,

вул. Пушкіна, 9а

Комунальна установа “Центр соціальних служб Рогатинської міської ради” Дзюбата

Лариса

Василівна.

343522202

cszrohatyn@ukr.net

м. Рогатин,

вул. Галицька, 100

Директор

 

Ростислав МИКИТЮК

 

 

 

Електронна реєстрація дітей в ЗДО

НАША АДРЕСА

м. Калуш,

вул. Січових Стрільців,31

Івано-Франківської області, 77300

тел. (03472) 6-63-89

Email: shapochka31@i.ua

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ПОГОДА

Погода

Статистика відвідувань:

1 користувачів переглядають сайт
Користувачі: 1 Бот