Основна сторінка

 

Сестра медична старша:
Шмігіль Христина Михайлівна
Освіта: неповна вища
Івано-Франківський національний медичний університет
Стаж роботи: 1 рік

 

 

 

 

 

Сестра медична старша:
Бойчук Валентина Зіновіївна
Освіта: неповна вища
Стаж роботи: 10 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дошкільному навчальному закладі медичне обслуговування здійснюється відповідно до:

 

 • Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 34);
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 30 – 32, 40);
 • Постанови кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №826 «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
 • Спільного наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»;
 • Положень про медичний кабінет та ізолятор дошкільного навчального закладу,згідно наказу №432/496 від 30.08.2005р.;
 • Наказу МОЗ України №551від 11.08.2014 р. «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні»;
  Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах;
 • Статуту дошкільного навчального закладу.

 

 

Основнізавданнясестримедичноїдошкільного закладу:

 • Постійний контроль за станом здоров’я дітей;
 • Проведенняобов’язковихмедичнихоглядівдітей;
 • Контроль за проведеннямпрофілактичнихщепленьзгідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України;
 • Наданняневідкладноїмедичноїдопомогидітям у разігострогозахворюванняаботравми;дійснення контролю за організацією та якістюхарчування, дотриманнямраціонального режиму навчально-виховноїдіяльності, навчальногонавантаження;
 • Контроль за дотриманнямсанітарно-гігієнічнихвимог та протиепідемічного режиму;
 • Проведеннясанітарно-просвітницькоїроботисереддітей, батьківабоосіб, якіїхзамінюють, та працівниківдошкільногонавчального закладу;
 • Ведення звітно-облікової медичної документації в порядку, встановленому МОЗ України.

 

Коментарі закриті.