Освіта для дітей з особливими потребами

Групи спеціального призначення

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» значно посилено державну підтримку дітей з особливими потребами. Набули актуальності питання інтеграції таких дітей в суспільство, метою якої є доступ до якісної освіти.

В нашому закладі діє логопедична група для дітей з вадами мовлення, яка функціонує з 2015 року. Наповнюваність групи складає 10 – 12 дітей. Прийом вихованців в дану групу відбувається за наявності рішення міського інклюзивно-ресурсного центру.

З вересня 2019 року в закладі відкрита група для дітей із затримкою психічного розвитку. Наповнюваність групи до 10 дітей. Прийом вихованців в дану групу відбувається за наявності рішення міського інклюзивно-ресурсного центру, та направлення управління освіти.

З дітьми працюють два вчителі-логопеди( логопедична група), вчитель дефектолог ( група ЗПР)  та два вихователі. Освітній процес здійснюється за програмами та рекомендаціями затвердженими Міністерством освіти і науки України:

  • Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (програмно-методичний комплекс Рібцун Ю.В.) // Мандрівець. Лист МОН молоді і спорту від 05.12.2012 №1/11-18798;
  • Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (програмно-методичний комплекс Трофименко Л.І.) // Мандрівець. Лист МОН молоді і спорту від 05.12.2012 №1/11-18794;
  • Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного вікуіз фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення (програмно-методичний комплекс Бартєнєва Л.І.) // Сайт МОН. Лист МОН молоді і спорту від 05.12.2012 №1/11-18796.